rina diana bungil

Singkatan Kata Dalam Dunia Percintaan

Category : Pantun
Singkatan Kata Dalam Dunia Percintaan

…BENCI: Benar-benar Cinta– JAHAT: JAtuh HAti– FLU: Feeling Love U– SEBEL: Seneng Betul– ITB: Ingin Terus Bersamamu– DIANA: Diam-diam Mempesona– SIM: Surat Ijin Mencintaimu– SETIA: Setiap Tikungan Ada (sama saja…